Christ My Song-Logo
Hymn score of: Fröjden eder uti Herran - Fröjden eder (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 122

Fröjden eder uti Herran - Fröjden eder (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Fröjden eder.

1. Fröjden eder uti Herran,
  av hans godhet varje stund!
Kommen ifrån orter fjärran,
  I, som stån i hans förbund!
Låten icke bli förspilld
all den nåd, som Fadren mild
  i sitt ord och sina lagar
  oss bevisar alla dagar! PDF - Midi

2. Glädjefattig, mörk var jorden.
  Knappt en strimma utav sol.
Men med Kristus är hon vorden
  varm och ljus från pol till pol.
Överallt här springa opp
källsprång med nytt ljus, nytt hopp.
  Ack, ur dessa källsprång ösen
  och de bundna tungor lösen!

3. Skall väl fåfängt änglarösten
  ljuda över världen vid?
"Se, jag bådar eder trösten,
  Gudi ära, jorden frid.
Frälsaren är född i dag.
Över eder Guds behag.
  Nu må ingen längre sörja!
  Glad en var sin dag må börja!"

4. Se, hur Sions konung drager
  in med seger i Guds stad,
kärleksfull och blid och fager.
  Denna dag är ljus och glad.
Sions barn! Stäm upp och sjung!
Sväng din palm nu, gammal, ung!
  Hosianna! Friden, fröjden
  Kommer strålande från höjden.

5. Och hans kärlek utan like
  allting re'n fullkomnat har,
som en konung till sitt rike
  än till sist hans bortgång var.
Han slog neder i sin död
synd och helvete och nöd.
  Han från straffet mig förskonat,
  han för alla har försonat.

6. Och ur gravens mörka sköte
  står på tredje dag han opp,
går sin klena hjord till möte,
  följd av stilla frid och hopp.
Säger: "O, Maria kär:
Varför gråter du?   Ej här
  må din Herre mer du leta!
  Varför, skall du snart få veta."

7. Att oss evigt kunna skydda
  han bestiger Fadrens tron,
och ifrån den frommes hydda
  höjs med jubel segerns ton.
Sist en gång vid tidens slut
skall sin dom han föra ut.
  Då all knän sig skola böja
  och de frälste lovsång höja.

8. Och när mänskosonen kommer
  på sin tron i himmelshöjd,
se, då blickar varje frommer
  upp mot skyn helt glad och nöjd.
"Kommen! ropar han till sist.
Tagen mot, vad förr var mist!
  Levande Guds stad åt eder
  jag till vilorum bereder."

9. Då han kröna skall de sina
  med en krona ljus och skär.
Sol och måne icke skina,
  ty Gud själ är solen där.
Och i oförgängligt ljus
vandra de i Fadrens hus
  uti evig fröjd och ära,
  som han täckes dem beskära.

10. Viljen Kristus I tillhöra,
  faller er ock detta till.
Han skall eder sälla göra.
  Ingenting han hellre vill.
Han, som köpt oss med sitt blod,
han är rik och han är god.
  Intet ont han skall tillstädja,
  skall med evigt liv er glädja.

11. I, som stån i Kristi rike,
  fröjden er av hjärtans grund!
Från ert bröst all bävan vike!
  Fröjden eder varje stund!
Stämmen upp ert lovsångs ljud
varje dag till Herren Gud!
  Så I kommen honom nära,
  som kan evig fröjd beskära.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 6-9.
Translated from the German Freut im Herrn euch allewege - Freuet euch in dem Herrn allewege
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi