Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, hoe men'ge schone stonde - Moed gevat! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 123

O, hoe men'ge schone stonde - Moed gevat!
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Moed gevat!

1. O, hoe men'ge schone stonde
  heeft de Heer ons toebedeeld;
en hoe men'ge zielenwonde
  heeft Hij ons alreê geheeld! PDF - Midi

2. Vaak reeds wou Hij ons verfrissen,
  als de zon scheen, blakrend heet;
uit ons oog de tranen wissen,
  van ons voorhoofd 't gutsend zweet!

3. En niet lang meer zal het duren,
  of 't is alles afgedaan:
nog slechts weinig dagen, uren,
  en wij zijn aan 't eind der baan.

4. Dan is alle leed vergeten;
  't reiskleed wordt dan afgeleid,
en, bij 't feestmaal aangezeten,
  delen we in Zijn heerlijkheid.

5. Zou u dat het hart niet schragen,
  om verheugd te zijn en stil,
en naar 't Godlijk welbehagen,
  slechts te volgen waar Hij wil?

6. Alles strekt u toch ten zegen,
  zo gij Hem slechts toebehoort!
Wacht op 't eind van 's Heren wegen,
  en ga zó gemoedigd voort!

7. Wat u grieven mocht ten zeerste,
  't dient toch mee tot uw geluk;
zekerlijk zijt gij niet de eerste,
  die eens juicht om vroegren druk.

8. Ongenaakbre steilten grimmen
  u soms tegen op uw pad,
doch, kunt gij ze niet beklimmen,
  's Heren arm houdt u omvat.

9. Reis gij slechts gelovig verder
  op uw' weg naar 't Vaderland,
reik gij slechts uw' trouwen Herder,
  als gij struiklen mocht, de hand.

10. Wordt het om u nachtlijk duister,
  toch, versaag of wanhoop niet:
't oog omhoog, waar gij den luister
  van den open' hemel ziet!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 214-216.
Translated from the German O wie manche schöne Stunde - Getrost
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi