Christ My Song-Logo
Hymn score of: Mången fröjd åt dem, som lida - Hav tröst! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 123

Mången fröjd åt dem, som lida - Hav tröst!
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Hav tröst!

1. Mången fröjd åt dem, som lida,
  Gud i kärlek har berett,
och fast hjärtesåren svida,
  aldrig någon övergett. PDF - Midi

2. Vederkvickt med himmelskt manna
  månget sinn, av livet trött,
stilla torkat från hans panna
  vägens damm och mödans svett.

3. All vår sorg han lovat bära,
  hjälpa oss med råd och dåd,
taga sist oss upp till ära,
  kröna oss med evig nåd.

4. Se, din sorg, den bittra svåra
  luttra skall din själ förvisst.
Törnet, som så vasst kan såra,
  du välsigna skall till sist.

5. Resa sig än höga branter
  på din stig, – du ser ej mer,
idel stup på alla kanter,
  och du fruktar falla ner. –

6. Räds dock icke, Gud dig leder
  hemåt vid sin trogna hand.
Blicka uppåt!   Se ej neder!
  Vandra lugn mot löftets land!

7. Lyss i sorgens dunkla dalar
  till en himmelsk Faders röst,
som med stilla frid hugsvalar
  och ingjuter hopp och tröst.

8. Se då bytes pilgrimsdräkten
  i en härlig högtidsskrud,
och i klara morgonväkten
  sjunga vi vårt lov till Gud.

9. Uti tron du kan dig svinga,
  o min själ, till Salems borg
och i Andens kraft betvinga
  saknad, bitterhet och sorg.

10. Allting länder till ditt bästa,
  blott du redligt tjänar Gud,
och din Herre får dig fästa
  vid sitt hjärta som sin brud.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 36-38.
Translated from the German O wie manche schöne Stunde - Getrost
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi