Christ My Song-Logo
Hymn score of: Lad min sang på tonens vinge - Berømmelse af Guds førelse (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 128

Lad min sang på tonens vinge - Berømmelse af Guds førelse
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Lad min sang på tonens vinge.

1. Lad min sang på tonens vinge
  stige op til dig, o Gud,
alt du herligt vil fuldbringe,
  alt du mægter ved dit bud.
Jeg med rørelse erkender,
hvordan alt til gavn du vender,
  jeg bevidner, glad og fro:
  Salige kun de, som tro! PDF - Midi

2. Havde du mig sådan ledet,
  som jeg i min dårskab bad,
hvad jeg ønsked, mig beredet,
  alle skyer splittet ad,
havde jeg den tomme tragten
i mit hjerte givet magten:
  o, da var jeg sikkerlig
  bleven ussel, jammerlig.

3. Hvordan skulle vel jeg blinde
  gennem trængslen finde vej,
hvordan vel til målet finde,
  Gud, om du mig leded ej?
Frugtløst søge, mig forvilde,
lokkes bort fra trøstens kilde,
  blev min lod, og gudforladt
  vandred jeg i mørken nat.

4. Men hvis jeg er straks tilrede,
  hvis ej modstand her du fandt,
når dit Ord jeg lader lede,
  da får pant jeg efter pant
på din visdom og din nåde,
vandre kan jeg uden våde
  og erkender glad og rørt,
  at du har mig herligt ført.

5. Derfor vil hos dig jeg blive,
  blive fast hos dig, o Gud,
ganske i din vold mig give,
  trodse verdens herskerbud.
Altid blev det til min lykke,
at på dig jeg turde bygge,
  og min fortid varsler vel
  om et varigt fremtidsheld.

6. Gud befalet, Gud befalet!
  Det er et velsignet ord!
Gud befalet, Gud befalet,
  ganske jeg mig ham betror.
Gud befalet alle dage,
sa forstummer hver en klage,
  Gud befalet til min død,
  herligt ender han min nød.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 70-72.
Translated from the German Lob sei dir, mein Gott, gesungen - Lob göttlicher Führung
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi