Christ My Song-Logo
Hymn score of: Dig, o Gud, ske tack och ära! - Tack för gudomlig skickelse (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 128

Dig, o Gud, ske tack och ära! - Tack för gudomlig skickelse
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Tack för gudomlig skickelse.

Tacksägelsedagen.

1. Dig, o Gud, ske tack och ära!
  Evig ära, lov och pris
vill i tron jag dig hembära,
  att du styrt på fadersvis.
Jag med rört och tårat öga
skönjer klart din vishet höga,
  skådar på den tid som gått,
  märker fadersgodhet blott. PDF - Midi

2. Men om du mitt öde skickat,
  såsom jag i dårskap tänkt
och, vart än mitt öga blickat,
  allt godtyckligt efterskänkt,
för var önskan eftergivit,
ej mig varnat, ej pådrivit,
  ack, jag suttit då förvisst
  nu i idel sorg och brist.

3. Att i världens larm och trängsel
  föras vid den blindes arm
är att råka snart i fängsel,
  stupa blint i avgrunds brant,
fruktlöst söka, bort sig villa,
ständigt själen göra illa,
  smittas ned av smuts och prål
  aldrig nå sitt drömda mål.

4. Men den utan knot sig låter
  föras vid Guds allmaktshand,
tryggt, hur än hans hjärta gråter,
  förs en gång till fridens land.
Han i solsken mer än andra
kan förutan fruktan vandra,
  och han säger: Tack! till slut,
  kommen ur allt trångmål ut.

5. Därför blir jag vid det gamla,
  viker aldrig därifrån.
Gud kan mina sinnen samla,
  trots all världens spott och hån,
sol min levnads vandring höljer,
om blott Herrens bud jag följer.
  Allt, jag hoppas kan med skäl,
  borgar för min framtids väl.

6. I Guds händer, i Guds händer,
  ack, rätt långt det räcker fram.
I Guds händer, i Guds händer
  går min väg jag lyckosam.
I Guds händer alla dagar.
Och den man jag ej beklagar,
  i Guds händer får till sist
  somna in från sorg och brist.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 44-46.
Translated from the German Lob sei dir, mein Gott, gesungen - Lob göttlicher Führung
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi