Christ My Song-Logo
Hymn score of: Laat mij rusten aan uw hart vol liefde - Troost in Jezus' liefde (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 130

Laat mij rusten aan uw hart vol liefde - Troost in Jezus' liefde
(Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/
Johannes Thomas Rüegg)

Troost in Jezus' liefde.

1. Laat mij rusten aan uw hart vol liefde,
  o mijn Jezus, hoop en vreugde in smart!
Al mijn zorgen, al wat me immer griefde,
  toevertrouwen aan uw broederhart;
uwe liefde weet van geen verkouden,
  altijd nieuw en altijd warm blijft zij,
uwe trouw zal altijd trouwe houden,
  tot in eeuwigheid verzelt zij mij. PDF - Midi

2. Wat toch is de trouw van aardse vrinden,
  Heer! bij uw onschatb're liefde waard?
Is er hier één liefde op aard te vinden,
  die der tijden wissling niet ervaart?
Die in 't leven nimmer zal verkoelen,
  in de wereld nooit haar reinheid derft;
in de grijsheid jeugdig zich blijft voelen,
  en, in 't eind, niet met het lichaam sterft?

3. Ach, wat ons op aard nog is gebleven
  van de liefde, die er vreemdlinge is,
is het niet, met veel onreins doorweven,
  vaak een bron van leed en droefenis?
Heeft de mens zijn diersten wens verworven,
  baadt hij zich in liefdes rein genucht –
eer hij 't gist is vaak zijn vreugd gestorven,
  en de hemel zijner liefde ontvlucht!

4. Maar een liefde, nimmer te doorgronden,
  groot en heilig, rein en onverkoeld,
hebt Gij, Heer! in spijt van onze zonden,
  van alle eeuwigheid voor ons gevoeld!
En hoe vaak U onze lauwheid griefde,
  onuitblusbaar blijft uw liefdevlam;
eeuwig duurt die Goddelijke liefde,
  die in de eeuwigheid haar' oorsprong nam.

5. Jezus! Vriend, wiens liefderijk erbarmen
  geenszins uitwerpt wie slechts tot U snelt,
Die uw trouwe, tedre broederarmen
  elken kleinen zeegnend openstelt:
laat, zo dikwijls mij door aardse smarte
  't hart bezwaard wordt, 't oog van tranen nat,
laat mij rusten aan uw vriendenharte,
  zalig, dat uw liefde ook mij omvat!

Albertine Kehrer, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 72-73.
Translated from the German Still an deinem liebevollen Herzen - Trost in Jesu Liebe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi