Christ My Song-Logo
Hymn score of: Stilla vid ditt kärleksrika hjärta - Tröst i Jesu kärlek (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 130

Stilla vid ditt kärleksrika hjärta - Tröst i Jesu kärlek
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Tröst i Jesu kärlek.

Skärtorsdag.

1. Stilla vid ditt kärleksrika hjärta
  låt mig vila, Jesu, du min tröst!
All min bittra saknad, all min smärta
  gråta ut vid själavännens bröst.
Världen kyler, men din kärlek bliver,
  som den varit, lika varm för det,
och den frid, du med ditt ord mig giver,
  räcker för båd' tid och evighet. PDF - Midi

2. Vilken kan väl ställas vid din sida?
  Vem kan lära, trösta såsom du?
Måste ej bland människor man lida,
  känna skillnad mellan förr och nu?
Var finns kärlek, som i kölden brinner?
  Var den renhet, världens smuts ej når?
Som, när livet åldras, själv ej svinner,
  och när livet dör, ej själv ock dör?

3. O, vad helst som står oss mänskor åter
  utav lycka här i jordens dal,
fuktat bliver av den tår, som låter
  all vår fröjd förbytas uti kval.
Dock med samma iver man den söker,
  och, själv älskad, älskar man än mer. –
Blott sitt hjärtas kval och sorg man öker
  och rätt snart sin lyckas död man ser.

4. Du allen, o Gud, mitt hjärta känner.
  Du av tids omskiftelse ej vet.
Vart som helst jag mig i världen vänder,
  ser jag mörker, moln och vansklighet.
Fast min synd är stor, du dig förbarmar,
  och när viljan svag och tveksam är,
du av nåd mig räcker dina armar,
  evigt samma trohet mot mig bär.

5. O, min Gud, som dela vill min smärta
  och vid mina suckar ej är stum,
åt var fattig själ invid ditt hjärta
  du berett ett gott, ett ljuvligt rum.
Låt mig, Herre, när av smärtetårar
  blicken grumlas i den onda tid,
och mig världens vassa tunga sårar,
  dock hos dig förnimma evig frid!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 18-20.
Translated from the German Still an deinem liebevollen Herzen - Trost in Jesu Liebe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi