Christ My Song-Logo
Hymn score of: I världen är så mörkt och kallt - Min själ är stilla inför Gud (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 131

I världen är så mörkt och kallt - Min själ är stilla inför Gud
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Min själ är stilla inför Gud.

1. I världen är så mörkt och kallt,
  mitt hjärta dock ej klagar,
ty Herrens ord mig överallt
  båd' lyser och ledsagar.
Ej vet jag något sällare
än vara Herrens tjänare
  i sanning och i trohet. PDF - Midi

2. Men ack, hur svårt det ofta är
  att rätt sitt hjärta stilla,
när sorgen på mitt sinne tär,
  och töcknen blicken villa.
Guds väg, så svår, så underlig,
rätt ofta förekommer mig
  så mörk, så obegriplig.

3. Hur länge, Herre Gud?   Varför?
  Skall icke snart det dagas?
Och runt omkring min lott jag hör
  av vännerna beklagas.
Slik mödosam och vidrig lott
mig tycks, att Herrens ovän blott,
  men icke jag förtjänat.

4. Men Herren, lika mild och god,
  vid allt vårt knot vet tiga.
Och den, som blott har tålamod,
  får snart se solen stiga.
Helt visst den kommer, Herrens stund,
en gång, och då av skam vår mun
  vi töras knappt upplåta.

5. Alltså, min själ, var nöjd och from,
  om blott Guds ord är när dig!
Och bida stilla Herrens dom,
  tills han med dig blir färdig!
Var trofast!   Sist du skall ock få
i härlig skrud för tronen stå
  och glatt din sällhet sjunga.

6. Då skall väl denna prövotid
  dig kort och flyktig tyckas.
Av bittra minnen skall därvid
  din själ ej mer nedtryckas.
Med fröjd din mun du låter opp
och tackar Honom, som ditt hopp
  på skam ej låtit komma.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 36-37.
Translated from the German Zu Gott ist meine Seele still - Meine Seele ist still zu Gott
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi