Christ My Song-Logo
Hymn score of: Heil ons, de Vader heeft ons lief - De Vader heeft ons lief (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 132

Heil ons, de Vader heeft ons lief - De Vader heeft ons lief (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De Vader heeft ons lief.

De Vader zelf heeft u lief. (Johannes 16,27)

1. Heil ons, de Vader heeft ons lief.
  Hij zal aan ons gedenken,
en ons, uit Vaderlijke gunst,
  wat wij behoeven, schenken.
    Wat faalt ons toch
    ten leven nog?
  Genade voor genade
  komt ons van Hem te stade. PDF - Midi

2. Indien we al zonder goed of schat
  het vreemde land doortogen,
zo is toch onze Vader rijk
  aan liefde en aan vermogen.
    Dies koestren wij
    geen vrees, dat Hij,
  waar wij ook mochten zwerven,
  ons 't goede zal doen derven.

3. Hij, die zo eind'loos veel ons biedt
  voor 't aards en 't eeuwig leven,
die zelfs zijn veelgeliefden Zoon
  voor ons wou overgeven,
    die zoveel goed
    aan zondaars doet,
  zou Hij niet vol ontfermen
  Zijn kinderen beschermen?

4. Hoe vol vertrouwen kunnen wij
  tot Hem, d' Algoede, spreken,
om hulp in nood, om troost in leed,
  om alles, alles smeken!
    Hij hoort ons dan;
    Hij wil en kan
  en zal ons gaarne schenken
  ver boven al ons denken.

5. Hoe staat voor ons zijn Vaderhart
  in Jezus Christus open!
Daar vluchten wij, als bange vrees
  ons harte heeft bekropen.
    Daar rust men goed
    en zacht en zoet,
  daar is men wel geborgen,
  en vrij van alle zorgen.

6. En meent gij, dat we aan dood en graf
  met angst en siddring denken?
Neen, als straks onze Vader roept,
  wij volgen gaarn' Zijn wenken.
    Daarboven toch
    is 't beter nog!
  Zelfs luidt vaak onze bede:
  Heer, riept gij ons alrede!

7. Hij heeft ons lief! Zijn Vadermin
  beschikt ons vreugd en rouwe.
Dat is genoeg! Wij kennen Hem,
  den God van liefde en trouwe!
    En 't valt ons licht,
    naar kinderplicht
  Hem steeds met ziel en zinnen
  als Vader te beminnen.

Johannes Riemens, Luit en Harp, 37-39.
Translated from the German Wohl uns, der Vater hat uns lieb - Der Vater hat euch lieb
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi