Christ My Song-Logo
Hymn score of: Väl oss, att Fadren är oss huld - Fadern själv har eder kära (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 132

Väl oss, att Fadren är oss huld - Fadern själv har eder kära
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Fadern själv har eder kära.

1. Väl oss, att Fadren är oss huld
  och lovat på oss tänka
och all vår stora syndaskuld
  av nåd vill efterskänka.
    Den på Gud tror
    han trygger bor.
  Den all god gåva giver,
  vår gode Fader bliver. PDF - Midi

2. Om tiggarlikt med utnött stav
  vi stappla genom världen,
dock Herren över land och hav
  ledsagar oss på färden.
    Ej sorg och brist
    oss plågar visst,
  och utan mycken möda
  vi kläder få och föda.

3. Han, som sig offrat oavvänt
  att oss förvärva livet,
som oss sin egen Son har sänt
  och för vår synd utgivit,
    som nådigt ser
    till syndarn ner,
  hur kunde han väl glömma
  för trogna barnen ömma!

4. Och till hans fulla, rika nåd
  för alla fri är vägen.
Att giva syndarn hjälp och råd
  han alltid är benägen.
    Han lyssnar till,
    han kan och vill
  och skall oss visst beskära,
  vad ödmjukt vi begära.

5. Och alltid för oss öppet står
  hans rika fadershjärta,
dit vi få fly, när ofärd rår,
  och oss bekymren smärta.
    Hos Gud vi bo
    i stilla ro.
  I allsköns nöd och fara
  han skall oss väl bevara.

6. Oss döden ingen fasa ger.
  Till slut den fäller alla.
Från livets höjd vi gå dit ner,
  när helst oss Gud vill kalla.
    Att vara där
    långt bättre är,
  ty bedja alla fromma,
  att dagen snart må komma.

7. Gud älskar oss. Det är oss nog
  att styrka och att hugna.
Gud älskar oss. Det kan med fog
  för dödens ångest lugna.
    Från strid och split
    vi längta dit
  att vara honom nära
  vår Gud och Fader kära.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 18-20.
Translated from the German Wohl uns, der Vater hat uns lieb - Der Vater hat euch lieb
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi