Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Heer, mijn God! wiens trouwe hand - IJver en trouw in het ambt (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 143

O Heer, mijn God! wiens trouwe hand - IJver en trouw in het ambt
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

IJver en trouw in het ambt.

1. O Heer, mijn God! wiens trouwe hand
  Uw' knecht tot hiertoe bracht,
geef dat ik steeds in mijnen stand
  getrouw mijn' plicht betracht. PDF - Midi

2. Mijn plicht is: dat ik 't werk begin
  met onverdroten vlijt,
er mij toe zet met hart en zin
  en gans er mij aan wijd;

3. mijn plicht is: dat ik trouw volhard
  en toezie elken dag,
of  'k U wel dien van ganser hart,
  zo goed als ik 't vermag.

4. O dat ik, naar Uw heil'gen wil,
  door niets worde afgeleid;
en nooit mijn' tijd en kracht verspill'
  aan ijdle bezigheid.

5. Wanneer ik noodloos werk verricht,
  bedreigt mij 't groot gevaar,
dat ik het zware acht als te licht
  en 't lichte als al te zwaar.

6. Zo geef dan, dat ik door Uw kracht,
  met nijvre, trouwe hand,
den arbeid doe, die op mij wacht
  in eigen ambt en stand.

7. Zo dale Uw zegen op mij neer,
  en moge nu voortaan
mijn ganse levensarbeid, Heer;
  aan U ten dienste staan!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 111-112.
Translated from the German Mein Herr und Gott, des gute Hand - Richte dein Amt redlich aus
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi