Christ My Song-Logo
Hymn score of: Min Herre Gud, din trogna hand - Sköt ditt ämbete redligt! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 143

Min Herre Gud, din trogna hand - Sköt ditt ämbete redligt!
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Sköt ditt ämbete redligt!

1. Min Herre Gud, din trogna hand
  mig fört och ännu för.
Hjälp mig, att för min bygd, mitt land,
  jag gör, vad mig tillhör. PDF - Midi

2. Vad mig tillhör, det är den flit,
  som ej vid dröjsmål van,
har om de minsta plikter nit
  och ilar fram sin ban.

3. Vad mig tillhör, en trohet är,
  som gör, vad bon förmår,
och alltid sådant uppsåt bär,
  att intet brista får.

4. Vad mig tillhör, visst borde jag
  på hjärtat lägga det,
att jag ej ödslar bort min dag
  i mångbeställsamhet.

5. Att jag med sinne, friskt och ungt,
  emot var man gör rätt
och aldrig gör det lätta tungt,
  men gör det tunga lätt.

6. Mig hjälp, att jag i all min tid,
  varenda dag och stund,
med oförtruten, verksam id
  förvaltar mina pund!

7. Hjälp, att i allt jag ärar dig
  med både ord och verk!
Och sist, o Gud, välsigna mig
  och svaga kraften stärk!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 78-79.
Translated from the German Mein Herr und Gott, des gute Hand - Richte dein Amt redlich aus
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi