Christ My Song-Logo
Hymn score of: De sina Herren känner - Herren känner de sina (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1457

De sina Herren känner - Herren känner de sina
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Herren känner de sina.

1. De sina Herren känner
  på varje tid och ort.
Han valt sig dem till vänner.
  Han glömmer dem ej bort.
I livet och i döden
  de höra honom till.
I sorgen och i nöden
  dem först han hjälpa vill. PDF - Midi

2. Vad är då Guds insegel? –
  Ej se och likväl tro.
Vad är trons rätta regel? –
  Ej fika efter ro.
Av Herrens ande födda
  för himmel, ej för jord,
av starka hjältar stödda,
  slå vakt omkring hans ord.

3. Det helga hoppet fyller
  städs Kristi trognas bröst.
Det livets stig förgyller.
  Det ger osviklig tröst.
Det varje steg bevingar,
  att fram med fröjd de gå.
Dem Kristi kärlek tvingar,
  och sist de målet nå.

4. Han kärlek hos dem söker,
  ty han dem rikligt ger.
Han gläds, då hon sig öker
  att famna fler och fler,
den kärlek, som allt lider,
  allt hoppas, allting tror,
ej kivar och ej strider,
  ej tycker själv sig stor.

5. Så känner Gud de trogna,
  han känner en och var.
Så låter han dem mogna
  för evighetens dar.
Han styrker dem i anden
  till tålamod och hopp.
Han leder dem vid handen
  mot ljusa rymder opp.

6. Ack, hjälp mig här föröka
  min tro, mitt hopp, o Gud
och att i kärlek söka
  städs följa dina bud!
Och när med fröjd upprinner
  ditt rikes sommardag,
hjälp, att jag målet hinner,
  allt efter ditt behag!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1907, 64-66.
Translated from the German Es kennt der Herr die Seinen - Der Herr kennt die Seinen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi