Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvi græde mine kære - Afsked (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 146

Hvi græde mine kære - Afsked
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Afsked.

1. Hvi græde mine kære
  og gøre tungt mit bryst?
Vi kunne sammen være,
  selv på forskellig kyst.
Det bånd som os har bundet,
  det trodser tid og sted;
hvad sig i Gud har fundet,
  i Gud det varer ved. PDF - Midi

2. Man strækker ud vel hånden,
  som skal man skilles ad,
endskønt man dog i Ånden
  vil atter samles glad.
Og falder end desværre
  os denne afsked svær,
vil dog vor fælleds Herre
  os blive lige nær.

3. Jeg til det fjerne drager,
  du kan ej drage med,
enhver sin plads dog tager
  i Herrens menighed.
Velan, vi må os skille,
  farvel en gang endnu,
til samme mål vi ville
  dog vandre, jeg og du.

4. Hvortil skal det da tjene
  bedrøvet her at stå,
vi kende jo den Ene,
  med hvem vi alle gå;
i samme karavane,
  ført af den samme hånd,
må samme vej vi bane
  os med endrægtig ånd.

5. Så lad da afskedsstunden
  ej gøre tungt vort sind,
påny er pagten bunden,
  som Herren vied ind.
Ham have vi udkåret
  os til den bedste trøst,
og han vil læge såret,
  som brænder i vort bryst.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 151-152.
Translated from the German Was macht ihr, dass ihr weinet - Abschied
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi