Christ My Song-Logo
Hymn score of: Wat maakt gij door uw wenen - Afscheid (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 146

Wat maakt gij door uw wenen - Afscheid
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Afscheid.

1. Wat maakt gij door uw wenen
  mijn harte bang en zwaar?
Één zijn wij in den Here
  en blijven 't hier en daar.
Den band, die ons omstrengelt,
  ontsnoeren tijd noch oord;
't verbond, in God gesloten,
  duurt in Hem eeuwig voort. PDF - Midi

2. Men reikt elkaar de handen,
  als waar' 't een scheidensstond,
maar blijft toch saam verenigd
  in 't innigste verbond.
Men groet elkaar, als ware 't
  voor de allerlaatste keer,
maar blijft toch hecht verbonden
  in éénen God en Heer.

3. Men zegt: "ik hier, gij ginder!
  gij gaat, en ach, ik blijf,"
maar blijft toch bij elkander
  als leden van één lijf.
Men spreekt van missen, derven,
  en groet met blik en woord,
en gaat toch op één reisweg,
  in ééne richting voort.

4. Wat zullen wij dan treuren
  en gans verslagen staan?
Wij kennen toch dien Éénen,
  met wien wij allen gaan.
In ééne veil'ge hoede,
  geleid door ééne hand,
op éénen weg naar 't ééne,
  het hemels vaderland.

5. Zo zij de scheidensure
  geen uur van smart en spijt,
neen, aan een nieuw verbond slechts
  met onzen Heer gewijd.
Zo we ons op Hem verlaten
  als op ons hoogste goed,
dan blijven wij verenigd,
  wat pijn ook 't scheiden doet!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 188-190.
Translated from the German Was macht ihr, dass ihr weinet - Abschied
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi