Christ My Song-Logo
Hymn score of: Nu vilja vi ej gråta - Farväl (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 146

Nu vilja vi ej gråta - Farväl
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Farväl.

1. Nu vilja vi ej gråta,
  fast sorg bor i vårt bröst.
En var vi överlåta
  att söka själv sin tröst.
Det band oss sammanbinder
  ej brista kan så fort.
Det trotsar alla hinder
  till både tid och ort. PDF - Midi

2. Visst giva vi varannan
  mång sorgsen avskedsnick.
Visst mulnar det kring pannan
  och skymmer för vår blick.
På stigar, ofta vilda,
  vi följa skilda bud.
Vi äro dock ej skilda.
  Vi enas ju i Gud.

3. Mångt skiftar, rum och tider.
  Du går, men jag blir kvar.
Du glädes, men jag lider,
  du ler, jag frid ej har.
Men fast så svårt jag lider,
  jag släpper ej min tro,
mot synd, mot mörker strider,
  och får omsider ro.

4. Ej skola vi då sörja,
  liksom ej hoppet fanns.
Friskt mod! På nytt vi börja
  vår färd. Vi äro hans.
Vi vandra fram helt tysta
  vid samma faders hand,
av samma sol belysta,
  mot samma fridens land.

5. Nu tystne klagolåten!
  Nu stille sig vårt bröst!
Guds ord kan stilla gråten.
  Guds ande bjuder tröst.
Farväl! Farväl i Herran!
  Han ger mer än vi mist.
Han viker aldrig fjärran.
  Han blir hos oss förvisst.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 90-91.
Translated from the German Was macht ihr, dass ihr weinet - Abschied
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi