Christ My Song-Logo
Hymn score of: De tijd snelt voort: met rasse schreden - Wend u af van de ijdelheid! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1460

De tijd snelt voort: met rasse schreden - Wend u af van de ijdelheid! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Wend u af van de ijdelheid!

"Hoe lang zul gij de ijdelheid beminnen?" (Psalm 4,3)

1. De tijd snelt voort: met rasse schreden
  treedt de eeuwigheid ons te gemoed:
zeg: hecht ge u nog aan de ijdelheden,
  of mint gij reeds het eeuwig goed?
Kent gij slechts klachten, tranen, zuchten,
  om 't geen gij al te kort bezat?
Of, als gij 't ijdle weg ziet vluchten
  verblijdt ge u in uw eeuw'gen schat? PDF - Midi

2. Blijft gij alleen naar 't aardse smachten,
  dat nooit u recht gelukkig maakt,
en hebt gij nimmer nog de krachten
  van de toekomende eeuw gesmaakt?
Is uw tehuis nog hier beneden,
  de hemel u nog onbekend?
O mens, wat baten de ijdelheden,
  als straks de dood uw leven endt?

3. Verplaats u aan het eind der dagen,
  als gij van 't aardse wordt beroofd,
en waag het aan u zelv' te vragen
  welk loon u de ijdelheid belooft!
Uw levensvreugd is dan vervloten,
  uw hart staat stil, uw adem vliedt,
het graf is onder u ontsloten,
  maar boven u der hemel niet!

4. Hoe vreeslijk, zulk een toekomst te erven!
  O wend u af van de ijdelheid!
Zoek 't leven, eer gij straks gaat sterven:
  nog is 't de dag der zaligheid.
Slechts Één kan u dat leven geven,
  het is de Heer, die u gebiedt:
geloof in Mij, dan zult gij leven
  en sterft ook bij uw sterven niet!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 119-120.
Translated from the German Die Zeit flieht hin, und immer näher - Wie habt ihr das Eitle so lieb
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi