Christ My Song-Logo
Hymn score of: Se, tiden flyr. Alltmera nalkas - Vi haven I fåfängligheten kär? (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1460

Se, tiden flyr. Alltmera nalkas - Vi haven I fåfängligheten kär?
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Vi haven I fåfängligheten kär?

1. Se, tiden flyr.   Alltmera nalkas
  den stora evighetens dag.
Men du blott skämtar, ler och skalkas,
  som vore allting dig i lag.
Din suck, din klagan och din smärta
  blott gälla det, som jorden bär.
Bor ingen längtan i ditt hjärta
  till det, som mycket högre är? PDF - Midi

2. Är världens brunn den enda källa,
  dig giver frid och arbetskraft?
Men har, där livets källsprång välla,
  du ännu intet fäste haft?
Är du så nöjd med jordens håvor?
  Vet du om himlen intet av?
Och ratar du de bästa gåvor
  och rusar blind emot din grav?

3. När livets sista timma tågar
  förbi din syn – tomt allt sig ter.
Din bäste vän då sakta frågar:
Månn sådant liv rätt hugnad ger?
Ack, snart ditt timglas har utrunnit
  och brustna blicken mer ej ser.
Väl tillflykt du i graven funnit,
  men livets sol för dig gått ner.

4. Vak upp, ty än är tid att vakna!
  Vi har fåfänglighet du kär?
Vak upp, att ej för evigt sakna,
  det liv, som döden ej blir när!
Än står upprättelse att vinna.
  Kom till Guds ord och stilla hör!
Och får du livets stigar finna,
  då dör du ej, om än du dör.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 9-10.
Translated from the German Die Zeit flieht hin, und immer näher - Wie habt ihr das Eitle so lieb
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi