Christ My Song-Logo
Hymn score of: Bewaar in mij de groeikracht, 't vruchtbaar hopen - De plant, door God geplant (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1461

Bewaar in mij de groeikracht, 't vruchtbaar hopen - De plant, door God geplant (Carl Johann Philipp Spitta/
Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

De plant, door God geplant.

1 Bewaar in mij de groeikracht, 't vruchtbaar hopen
  op U, Uw rijk en Uw gerechtigheid,
en sluit voor mij de milde bronaâr open,
  die wasdom in den dorren tijd verspreidt.
Rondom mij heen spruit onkruid op uit de aarde,
o reinig mij, opdat ik in Uw' gaarde
  ten prijs van Uwe liefde en hoede sta,
  en niet, reeds in de kiem verstikt, verga! PDF - Midi

2. Ik weet, Gij geeft het kiemen, wassen, bloeien,
  Gij, Vader, die èn zaait èn plant op aard,
en waakzaam steeds, met liefderijk bemoeien,
  elk plantje kweekt en koestert en bewaart.
Ik weet, er is geen halm, zo klein en teder,
of zorgend ziet Ge er van omhoog op neder,
  ik weet, dat Gij, die 't minste zaad gedenkt,
  ook mij 't ontkiemen, groeien, rijpen schenkt.

3. Gij hebt mij aan den schoot der aarde onttogen,
  met dauw gedrenkt, verkwikt met warmte en licht,
en, had de storm mij in het stof gebogen,
  Gij hebt mij uit het stof weer opgericht.
O Vader! 'k leer het daag'lijks meer gevoelen,
hoe goed Gij zijt, hoe wijs in Uw bedoelen,
  en 'k onderwerp me in alles aan Uw tucht,
  opdat ik rijpen mocht ter hemelvrucht!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 31-32.
Translated from the German Erhalt in mir den Lebenstrieb, das Sehnen - Die Pflanze von Gott gepflanzt
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi