Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vær selv, o Gud, min støttestav - Tag ikke din hånd fra mig (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1463

Vær selv, o Gud, min støttestav - Tag ikke din hånd fra mig
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Tag ikke din hånd fra mig.

1. Vær selv, o Gud, min støttestav
  og før mig gennem livet,
hvor jeg fra vuggen til min grav
  af fjender er omgivet.
    Ja, og dit barn
    i deres garn
  ej på sig selv tør lide:
    det går sig træt,
    det viger let
  fra vejen af til side. PDF - Midi

2. Nu har jeg, o min Gud, ved dig
  den rette bane funden,
jeg har på tro og love mig
  nu fast med dig forbunden.
    Jeg evigt vil
    dig høre til!
  Ja rørt jeg det bekender;
    forlad mig ej
    på livets vej,
  før mig ved dine hænder.

3. Du ser min sjæl; o lad ej mig
  mit hjertes veje vandre,
at ej det må, i strid mod dig,
  min lydighed forandre.
    Lad kød og blod
    med frejdigt mod
  ved Åndens hjælp mig tvinge;
    lad uden ro
    mig kæmpe tro,
  til du vil sejer bringe.

4. Ond tiden er og verden slet;
  o lad din Ånd mig vække,
før verden med sit lumske net
  mig ganske kan bedække.
    Lad uforført
    og uberørt
  mig af dens lyst mig vise.
    Når den mig slår,
    tavs bort jeg går;
  dog vil min Gud jeg prise.

5. Forlad mig ej, men før mig tro,
  hvad der mig end kan hænde.
Bevar mig for den falske ro;
  thi let kan lykken vende.
    Tag vare mig,
    når fare mig
  vil tornet vej berede;
    og truer død
    og sorg og nød,
  så lær mig barnligt bede.

6. Dit ord skal gennem nød og trang
  mig trygt og sikkert bære,
og til min Gud en takkesang
  min rejsesang skal være;
    din kære Søn
    er troens løn,
  hos ham jeg nåde finder;
    hans dyre blod
    mig giver mod;
  ved det jeg overvinder.

7. Så vær, o Gud, min støttestav,
  derom vil jeg dig bede,
bevar mig, og lad til min grav
  din hånd mig kærligt lede.
    Til allersidst,
    det ved jeg vist,
  hos dig jeg freden nyder;
    med kærlig hu,
    o Herre, du
  selv dertil ind mig byder.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 30-33.
Translated from the German Zieh deine Hand nicht von mir ab
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi