Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ack, drag din hand ej bort från mig! - Drag din hand ej bort från mig! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1463

Ack, drag din hand ej bort från mig! - Drag din hand ej bort från mig! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Drag din hand ej bort från mig!

1. Ack, drag din hand ej bort från mig!
  Jag måste eljest falla.
Mot kött och värld i ständigt krig,
  som mina likar alla. –
    Vem frälsa kan
    mig arme man
  och ge mig själafriden? –
    Blott du, som led
    min skuld och stred
  för mig den hårda striden. PDF - Midi

2. Du giver mig de bästa råd
  att gå den goda vägen.
Ack, lär mig, aktsam om din nåd,
  bli mer om hjälp förlägen!
    Jag evigt vill
    dig höra till,
  och innerligt jag beder,
    att vid din hand
    till fridens land
  du dag för dag mig leder!

3. Du känner hjärtats lust och ve.
  Du vet de vilsna tankar.
Ack, värdes nådigt till mig se,
  när jag i världen vankar!
    Giv med ditt blod
    mig kraft och mod!
  Förlän åt själen vingar!
    Mot himlens höjd
    jag då med fröjd
  i tack och lov mig svingar.

4. Vår tid är ond. Vår värld är fal.
  Och faror äro många.
Ack, lär mig göra rätt mitt val,
  att de mig ej må fånga!
    All världens lust
    ger sorg och pust
  och bort i sanden rinner.
    Och hennes gull
    är stoft och mull,
  som multnar och försvinner.

5. Jag vet en bättre rikedom,
  som evig är och bliver,
som gör mig tacksam, god och from
  och mig ej övergiver.
    I sorg som fröjd
    jag är förnöjd
  och djupt i hjärtat gömmer
    den vissa tro,
    att jag har ro
  hos Gud, som rättvist dömer.

6. Mig föd och vattna med ditt ord
  och rena själ och vandel!
Din andes kraft på nytt gör spord
  i all min färd och handel!
    Ack, lär mig fly
    var morgon ny
  till rätta nådastolen!
    Då skall min tid
    i stilla frid
  bli ljus, som middagssolen!

7. Så drag ej bort från mig din hand!
  Mig led och vårda trogen,
att jag för härlighetens land
  en dag må bliva mogen!
    Jag sedan får,
    där friden rår,
  med en odödlig tunga
    i änglars kor,
    där Gud själv bor
  din ära evigt sjunga.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 11-14.
Translated from the German Zieh deine Hand nicht von mir ab
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi