Christ My Song-Logo
Hymn score of: Allen zijn wij erfgenamen - Enigheid des Geestes (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1464

Allen zijn wij erfgenamen - Enigheid des Geestes
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/
Johannes Thomas Rüegg)

Enigheid des Geestes.

1. Allen zijn wij erfgenamen
  van één kroon, en van één schat;
daarom, broedren, laat ons samen
  vrede houden op ons pad.
      Daarom mijdt
      bittren strijd,
    zo ge in hope zalig zijt! PDF - Midi

2. Als iets groots dient ondernomen,
  eendracht is het halve werk.
Als wij tegenstanders schromen,
  slechts door eendracht zijn wij sterk.
      't valt niet zwaar,
      als men maar
    eensgezind is met elkaar!

3. Weigert nimmer uw vertrouwen,
  hun die, van hetzelfde huis,
op dezelfde grondslag bouwen:
  Jezus Christus en Zijn kruis!
      Nooit verdacht,
      nooit veracht
    één die 't heil van Hem verwacht!

4. Schade doet het, nimmer voordeel,
  als het oog zich zijwaarts wendt;
daarom laat aan Hem het oordeel,
  die alléén de harten kent.
      Christen, let
      nauwgezet
    op uw eigen hart en tred.

5. Als wij zelven ons gedragen
  (daarop komt het immers aan)
naar des Heren welbehagen,
  dan verdwijnen en vergaan
      nijd en haat
      met het kwaad
    dat er immer uit ontstaat.

Naar Johannes A. D. Molster, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 87-89.
Translated from the German Allen ist Ein Heil beschieden - Einigkeit im Geist
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi