Christ My Song-Logo
Hymn score of: Varför kiva vi på vägen - Enighet (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1464

Varför kiva vi på vägen - Enighet
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Enighet.

Pingstsång.

1. Varför kiva vi på vägen
  till gemensamt fosterland?
År Guds boning där belägen,
  låt oss vandra hand i hand!
      Bort all strid!
      Dröj, o frid!
    Ljuvlig gör vår vandringstid! PDF - Midi

2. Låt oss ödmjukt undanröja
  allt, som står Guds bud emot,
och varandra trofast stödja
  mot all världens våld och hot!
      Gud ger tröst.
      Bröst mot bröst
    gå vi på vår ovän löst.

3. Låt oss ej med orden tvista,
  blott vi rätt förstå varann!
Skam en var, som blev den sista,
  vägen till försoning fann.
      Han, som är
      alla när,
    drive bort vart ont begär!

4. Låt oss ej åt sidan blicka
  eller missnöjt vända om,
städs oss fromt och ödmjukt skicka,
  fruktande vår Herres dom!
      Han till sist
      dömer visst
    rättvist båd' förtjänst och brist.

5. Låt oss alltid eftertrakta
  det, som är vår Guds behag,
på hans bud och löften akta,
  honom tjäna natt och dag!
      Lyckan bor,
      ren och stor
    blott hos den, på honom tror.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 50-51.
(There 3,6 has: "oss alla när".).
Translated from the German Allen ist Ein Heil beschieden - Einigkeit im Geist
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi