Christ My Song-Logo
Hymn score of: Förstår du rätt din smärta - Förstår du dig själv? (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1466

Förstår du rätt din smärta - Förstår du dig själv?
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Förstår du dig själv?

1. Förstår du rätt din smärta,
  din motgångs tunga slag?
Säg, känner du ditt hjärta,
  ditt eget dunkla jag? –
Ja, när du Gud får skåda
  uti hans sannings sken,
och trones ljus får råda,
  och blicken själv blir ren. PDF - Midi

2. I ordets ljus du känner
  ditt själamörker visst,
och ibland Jesu vänner
  du ser rätt klart din brist.
Ju större han dig tyckes,
  dess mindre själv du blir,
och från ditt anlet' ryckes
  snart varje falskt visir.

3. Du kan som förr ej svara:
  jag har ju ingen skuld.
Hur skulle dig då vara,
  om Gud ej vore huld?
Men han sig städs förbarmar.
  Han räcker ut sin hand,
dig bär på sina armar
  och lossar syndens band.

4. O Fader, giv mig åter,
  vad helst mig fattas än!
Och när av sorg jag gråter,
  skänk mig din tröst igen!
Du, som långt förrn jag kände
  och såg min syndanöd,
din egen Son utsände
  och gav i korsets död.

5. Du, som för mig och alla
  försonade förvisst,
lär mig i tron åkalla,
  dig, Herre Jesu Krist!
Fast fattig uti anden,
  gör mig på kärlek rik!
Jag stapplar. Räck mig handen!
  Gör mig allt mer dig lik!

6. Dig, Jesus, tack och ära!
  Allt sedan dig jag fann,
Guds bud mig blevo kära,
  min själasorg försvann.
Tillbedjande jag höjer
  min blick mot himlen opp.
Väl djupt min synd mig böjer,
  dock har jag frid och hopp.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 27-29.
Translated from the German Der Mensch hat bange Stunden - Verständnis
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi