Christ My Song-Logo
Hymn score of: Låg ej vägen mörk och öde - Upp, psaltare och harpa! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1467

Låg ej vägen mörk och öde - Upp, psaltare och harpa!
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Upp, psaltare och harpa!

Påskpsalm.

1. Låg ej vägen mörk och öde,
  nästan tom till Kanaans land?
Vandringsmännen liksom döde,
  liksom slagna uti band?
Runt omkring blott hån de hörde,
  sågo vässad hatets tand.
Sorgen långsamt fram dem förde
  mot det fjärran, fjärran land. PDF - Midi

2. Ack, men Sions fångar glömde
  aldrig sina fäders borg,
fast vid Babels älv de drömde
  i så mörk förtvivlans sorg.
Sina harpor de försmådde,
  hängde dem i pilträn opp
och ej mer som förr förmådde
  lova Gud med tro och hopp.

3. Talade de med varannan
  om de helga tempelrum,
se, mot bröstet nedsjönk pannan,
  kvalen gjorde tungan stum.
Tårar tillrade på kinden,
  när de mindes Sions stad,
skövlad, nedbränd, som då vinden
  rycker loss vart lundens blad.

4. Nu från bergen ila buden,
  fridens bud mot dalen ned.
Hör de forna hemlandsljuden!
  Lyss och hör! Där komma fler.
Se, det varder liv i husen,
  fröjd och glam i varje tjäll,
och de samlas omkring ljusen,
  tända i den sena kväll.

5. Herrens ord, det gamla kända
  vi i dag förnummit klart.
Väg är banad. Nu vi vända
  åter till vårt hem med fart.
Väl vår prövning bitter varit,
  nu är sorgens tid förbi.
Herrens godhet vi erfarit,
  och till harpan sjunga vi.

6. O, min herdekung, du kära,
  min förlossare, min Gud!
Dig till evigt pris och ära
  vill jag höja harpans ljud,
vill din trofasthet besjunga,
  att ditt folk du förde ut.
Hjälp oss, att med fröjdfull tunga
  lova dig till livets slut!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 43-45.
Translated from the German Jüngst war's öde, niemals öder - Auf! Psalter und Harfe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi