Christ My Song-Logo
Hymn score of: O måtte jeg kun her i live - Længsel. (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1468

O måtte jeg kun her i live - Længsel.
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Længsel.

1. O måtte jeg kun her i live
  gå, støttet til din hånd, o Gud,
så intet bort mig kunde rive
  fra dig og fra dit milde bud,
    så det, som du mig foreskrev,
    for mig kun lyst, ej tyngsel blev. PDF - Midi

2. Gid som påagtning værd og vigtigt
  ethvert dit ord mig forekom;
men alt modstridende urigtigt,
  en usand lære, falsk og tom.
    O lad mig stedse derpå se,
    at hvad du vil, o Gud, det ske.

3. Giv mig dit ord til lys, din lære
  til rettesnor og til besked,
og lad den min bevæggrund være
  udi enhver omstændighed,
    at jeg ej mere vakle må,
    så snart, hvad der var pligt, jeg så.

4. Ja, på dit ord, min gode Fader,
  og mod din lov jeg lydig er
og ingen frihed mig tillader,
  selv om mig pligten falder svær,
    lad mig, om også nok så mat,
    dog følge den ved dag, ved nat.

5. Et liv i sandhed er da livet,
  ej stykkeværk af ondt og godt,
når jeg mig dig har overgivet,
  ej kød og blod adspørger blot;
    nej dig jeg tjener, glad og fri,
    min frihed ser jeg først deri.

6. O gid jeg vandre må med glæde,
  vejledet af din gode Ånd!
Vis selv min fod, hvor den tør træde,
  og før mig fremad ved din hånd.
    Dit rige er min arvedel,
    der finder salighed min sjæl.

7. Din nåde til forsoning tjene
  for mig med alting, som du bød,
den lydighed mig skal forlene,
  ej, så af frygt for straf jeg lød;
    nej ved din nåde får jeg fred
    og følger dig af kærlighed.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 131-133.
Translated from the German O dass mein Leben deine Rechte - Sehnsucht
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi