Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, Herre, lär mig dina rätter! - Längtan (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1468

O, Herre, lär mig dina rätter! - Längtan
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Längtan.

1. O, Herre, lär mig dina rätter!
  Lär mig dem älska överallt
och möta mänskors oförrätter
  med tålamod som du befallt!
    Din vilja vare städs min lag,
    min fröjd din nåd, ditt välbehag! PDF - Midi

2. Visst mången här ditt ord förtyder,
  visst mången lärer, som han vill.
Jag vill förstå det, som det lyder,
  och fåfängt snack ej lyssna till.
    Så lär mig dina rätter, Gud!
    Lär mig att följa dina bud!

3. Ditt ord skall bli mitt ljus, min lykta,
  min lösen, medan dagen är,
min tröst, när nattens timmar flykta,
  min frid, då dödens stund är när,
    min tillflykt i all nöd och sorg,
    mitt säkra hopp, min fasta borg.

4. Väl kan det stundom möda kosta
  att troget följa Jesu spår,
väl vill rätt ofta svärdet rosta,
  och utan lust till strids man går.
    Men giv mig du, o, Herre god,
    till andens strid ny kraft, nytt mod!

5. Då skall förvisst mitt liv ej vara
  ett styckeverk av ont och gott,
men eldig strid mot nöd och fara
  och sanning uti stort som smått,
    min sång en ljuvlig harmoni,
    min hela levnad glad och fri.

6. Så gör mig dina rätter kära
  med omotståndligt heligt tvång,
att rätt jag må din sanning lära
  med ord och verk min levnad lång!
    Förgås må himmel, hav och jord,
    dock skall bestå ditt rena ord.

7. När dig jag bär uti mitt hjärta,
  o, Herre, du min högsta fröjd,
jag rädes icke någon smärta
  och är vid tyngsta motgång nöjd.
    Jag gärna då din vilja gör,
    dig jag i liv och död tillhör.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 33-35.
Translated from the German O dass mein Leben deine Rechte - Sehnsucht
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi