Christ My Song-Logo
Hymn score of: Du rige Herre Gud - Giv mig dit hjerte (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1469

Du rige Herre Gud - Giv mig dit hjerte
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Giv mig dit hjerte.

1. Du rige Herre Gud,
  af dig jeg alt kan have;
fra dig sprang livet ud,
  du skænker nådens gave.
Hvor gerne bragte jeg
  dog selv en gave dig!
Men hvilken ved jeg ej,
  o Herre, råd du mig. PDF - Midi

2. Dit hjerte, giv mig det,
  så taler du, o Herre;
og dog, forstod jeg ret?
  Thi ak! det er desværre
så svagt og så forsagt,
  så fuldt af verdens lyst;
og syndens, vredens magt,
  hvor pletted den mit bryst!

3. Den skænk, den er dig kær
  fremfor hver anden gave?
Så tag det, som det er,
  du skal det gerne have.
O skab du selv det rent,
  fri det fra synd og nød,
at det, med dig forent,
  er trofast til sin død.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 88-89.
Translated from the German Du reicher Gott und Herr - Gib mir dein Herz
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi