Christ My Song-Logo
Hymn score of: O rijke God en Heer - "Geef Mij uw hart!" (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1469

O rijke God en Heer - "Geef Mij uw hart!"
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

"Geef Mij uw hart!"

Mijn zoon, geef Mij uw hart! (Spreuken 23,26)

1. O rijke God en Heer,
  volzal'ge Bron van Leven,
die uit Uw' overvloed
  mij alle ding wilt geven,
zo gaarne bracht ik U
  een offer op mijn beurt,
zo zeg mij, wat Gij zelf
  U welgevallig keurt! PDF - Midi

2. "Mijn zoon, geef Mij uw hart!"
  Zo spreekt Gij uit den hogen,
maar ach! hoe kan 't bestaan
  voor Uwe heilge ogen,
dat arme, zwakke hart,
  door zonde en wereldlust,
door hovaardij en vrees
  zo onrein en ontrust?

3. Dat hart U aan te biên,
  wie zou het durven wagen? –
Maar 'k geef U wat Gij vraagt,
  mij past geen wedervragen.
Vernieuw het gans en al,
  verlos 't uit iedren nood,
en maak het in Uw' dienst
  getrouw tot in den dood!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 83-84.
Translated from the German Du reicher Gott und Herr - Gib mir dein Herz
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi