Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, Gud, du min Fader god - Giv mig ditt hjärta (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1469

O, Gud, du min Fader god - Giv mig ditt hjärta
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Giv mig ditt hjärta.

1. O, Gud, du min Fader god,
  det eviga livets källa,
som låtit så mången flod
  av nåd och kraft framvälla,
hur gärna jag bure dig
  en helig offergärd,
om bara jag visste mig
till sådan en gärning värd. PDF - Midi

2. Nu svarar du mig så här:
  Ack, giv mig, min son, ditt hjärta!
Tag mot det, Fader kär,
  med all dess ängslan och smärta,
med tärande synd och brist,
  helt bävande och försagt,
helt mörkt och fattigt förvisst!
  Gör med det, som du sagt!

3. Du mera ju ej begär
  för tusende dina gåvor.
Tag mot det, som det är,
  och fyll det med bättre håvor!
O, gör det heligt och gott,
  förnya det dag för dag,
att jag i stort som i smått
  må vinna ditt välbehag!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 31-32.
Translated from the German Du reicher Gott und Herr - Gib mir dein Herz
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi