Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vend dog om, o kom tilbage - Vend tilbage! (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1470

Vend dog om, o kom tilbage - Vend tilbage!
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Vend tilbage!

1. Vend dog om, o kom tilbage,
  du som gik på uret vej,
Herren vil din skyld borttage,
  du forgæves håber ej!
Som du er, så tør du komme,
milde ere Herrens domme.
Se, han kommer dig imøde,
  lover dig med milde ord,
at han sone vil din brøde;
  kast da sorgen overbord! PDF - Midi

2. Drag fra verdens vilde glæder
  i din ensomhed dig ind,
lykke du dig selv bereder,
  freden kommer til dit sind;
snart da stormene sig lægge,
som det bange hjerte skrække;
Herren selv dig vil formane,
  når du kun vil lytte til,
når til Jesu Kristi fane
  lydighed du sværge vil.

3. Kom fra syndens vej tilbage,
  Gud langmodig er og god,
al din kummer vil han tage,
  når du kun vil gøre bod.
Se, hvor mildt han sine hænder
imod os vildfarne vender,
vinker os fra korsets stamme:
  kommer hid og frygter ej;
thi min godhed er den samme,
  finder nu til frelsen vej!

4. Kom tilbage, og tillive
  atter kalder dig din Gud;
meget Herren kan tilgive,
  mildt og kærligt er hans bud.
Bøj dit hjerte mod hans hjerte,
han har trøst for al din smerte,
alle vunder vil han hele,
  tvætte ren dig for din synd,
sig da, uden trægt at dvæle,
  sig det til din sjæl: begynd!

5. Vend tilbage, at du komme
  kan i livets hjemland ind,
fylde får du for det tomme,
  væsen vinder du for skin!
Plads for sandhed løgnen viger,
mørket svinder, solen stiger,
og for døden får du livet
  og for verden himmerig!
men det gode, Gud har givet:
  tag det, og betænk ej dig!

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 29-31.
Translated from the German Kehre wieder, kehre wieder - Kehre wieder!
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi