Christ My Song-Logo
Hymn score of: Den kristnes rette ordensbånd - Den kristnes kors (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1471

Den kristnes rette ordensbånd - Den kristnes kors
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Den kristnes kors.

1. Den kristnes rette ordensbånd
    er korset, sendt af Gud;
det skaber samfund med hans Ånd
    og tillid til hans bud. PDF - Midi

2. En underkraft i korset lå,
    jeg bærer det med lyst,
dets plads er ikke udenpå,
    dets plads er i vort bryst.

3. Men smerter det og tynger ret,
    jeg er dog glad derved,
jeg ved jo, hvem der sendte det,
    og i hvad øjemed.

4. Og korsets tid vil blive kort:
    det er os kun et pant,
som den engang tør lægge bort,
    der ærens krone vandt.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 126.
Translated from the German Des Christen Schmuck und Ordensband - Des Christen Kreuz
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi