Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ett tåligt sinne kräves visst - Korset (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1471

Ett tåligt sinne kräves visst - Korset
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Korset.

1. Ett tåligt sinne kräves visst
  mot levnadstidens sorg och brist,
men lägger Herren korset på,
  låt det din ära bliva då; PDF - Midi

2. mer än det bästa smycke värt,
  för varje ödmjukt sinne kärt,
ett ordensband, som visst berör
  ditt trånga bröst, fast innanför.

3. Ty han, som på dig bördan lagt,
  han i sin hand ock haver makt
att allt förvandla till ditt väl
  till ädel luttring för din själ.

4. Din prövningstid helt flyktig är,
  och korset, du på jorden bär
till sist för Kristi trogna brud
  skall bytas ut i äreskrud.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 70.
Translated from the German Des Christen Schmuck und Ordensband - Des Christen Kreuz
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi