Christ My Song-Logo
Hymn score of: Sjælens hjemstavn er i himlen - Vort borgerskab er i himlen (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1472

Sjælens hjemstavn er i himlen - Vort borgerskab er i himlen
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Vort borgerskab er i himlen.

1. Sjælens hjemstavn er i himlen,
  ofte fløj min tanke did,
hævet over jordevrimlen,
  over døgnets storm og strid,
og når skridtet derhen iler,
  hvor alt nu vort hjerte bor,
himmelsk fred på sjælen hviler,
  skønt man færdes end på jord. PDF - Midi

2. Han, som elsker os så såre,
  og som gav os kærlighed,
ham vil sjælen sig udkåre,
  ham den lover lydighed.
Ham den ene har for øje,
  søger ham med ydmygt sind,
bort fra alt den vil sig bøje
  for til ham at komme ind.

3. Kærligheden sjælen drager
  op mod Herren, blidt, i løn,
bort fra sorg, fra suk og plager
  flyver den til Gud i bøn.
Nu vort liv, vor hele vandring
  for hans åsyn foregår,
Verden skuer vor forandring,
  selv om den os ej forstår.

4. Lad dem spottende os møde,
  Kristus gav os dette bud:
om end eder de forstøde,
  beder I for dem til Gud!
Han, som har sit liv hengivet,
  synderne til håb og trøst,
fylde selv igennem livet
  med sin kærlighed vort bryst.

5. Kunne vi for Herren vandre,
  er vort hjerte vel hos ham,
når vi kives med de andre
  og i tålmod sætte skam?
Den, som elsker sine venner,
  men med had mod hadet går,
Kristi kærlighed ej kender,
  ej sit bedste han forstår.

6. Ak, og når vi spotte, larme,
  kives, dadle, hade, slå,
vække selv vi Herrens harme,
  kunne ej hans himmel nå.
Kun ved kærlighed vi ligne
  den, hvis liv var kærlighed,
kærlighed vil Gud velsigne,
  han, som lagde spiren ned.

7. O, lad ingen magt mig fjerne
  fra min Gud, min Frelsermand;
lad mig følge troens stjerne,
  til jeg vinder livets land.
Lad ej jordisk støj og stimmel
  bøje ned min sjæl til jord;
Herre, lad mig i din himmel
  finde dig, på hvem jeg tror.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 79-81.
Translated from the German Unser Wandel ist im Himmel!
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi