Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ja, wij zijn reeds in den hemel! - Onze wandel is in den hemel (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1472

Ja, wij zijn reeds in den hemel! - Onze wandel is in den hemel
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Onze wandel is in den hemel.

1. Ja, wij zijn reeds in den hemel! –
  Evenals, in 't verre land,
midden onder 't drukst gewemel,
  't hart reeds is in 't vaderland,
met zijn denken, zijn geloven,
  zijn begeren daarheen staart,
zo ook leven wij reeds boven,
  al is 't lichaam nog op aard. PDF - Midi

2. Al ons pogen, al ons streven,
  wat ons harte boeit en bindt,
't is geheel voor Hem te leven,
  Die met eeuw'ge liefde ons mint.
Hij alleen is ons begeren,
  Hij het voorwerp van ons lied,
alles kunnen wij ontberen,
  maar alleen dien Dierb're niet.

3. Christus' liefde trekt naar hoven,
  zet ons hart in laaien gloed;
in het danken, bidden, loven,
  ondervindt dit ons gemoed.
Voor Zijn oog is al ons handlen,
  heel ons leven, al ons lied;
en ons denken, spreken, wandlen
  kent daarom de wereld niet.

4. Laat men spottend ons bejegnen,
  Hij, die in ons harte woont,
leert ons, wie ons vloeken, zegnen,
  bidden voor wie dreigt en hoont.
Hij, die zich voor ons wou geven
  en Zijne eeuwge liefde ons leert,
eist, dat ook ons liefde-leven
  Hem, den heil'gen Heiland, eert.

5. Zouden we in den hemel wandlen,
  voor Zijn vriendlijk aangezicht,
en dan aards en liefdloos handlen
  tegen eer en Christen-plicht ?
Zouden wij slechts 't goede zoeken
  voor wie wederliefde ons toont,
maar den vijand durven vloeken,
  als Zijn liefde bij ons woont?

6. Neen, zo vaak we in 't aards gewemel
  lastren, haten, hatlijk zijn,
't is geen wandel in den hemel,
  't is slechts Christendom in schijn.
Wat alleen ons mag bekoren,
  is te worden Hem gelijk,
tot wij, naar Zijn beeld herboren,
  ingaan in Zijn hemelrijk.

7. Laat dan niets van U mij scheiden,
  trouwe Heiland, blijf mij bij!
Wil mij zo op aard' reeds leiden,
  dat mijn leven hemels zij!
Laat toch nooit het aardse leven
  aards mij doen gedenken, Heer!
Leer mij naar den hemel streven,
  waar 'k Uw liefd' voor eeuwig eer!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 227-229.
Translated from the German Unser Wandel ist im Himmel!
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi