Christ My Song-Logo
Hymn score of: En herlig lod os venter alle - Den herlige lod (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1476

En herlig lod os venter alle - Den herlige lod
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Den herlige lod.

1. En herlig lod os venter alle,
  en herlig arv er os bestemt;
med lov og pris vi Gud påkalde,
  som havde ej os arme glemt,
    som løste os ved Kristi blod,
    som gav os liv og gav os mod. PDF - Midi

2. Han mildnede de strenge domme,
  han sendte lys og håb og fred,
da vi til ham ej kunde komme,
  steg han fra oven til os ned,
    en kærlighed, så dyb og stærk,
    fuldendte vort forløsningsværk.

3. Han så hos os slet ingen dyder,
  ej kraft og næppe kærlighed;
han mangler ikkun så og lyder
  kun sygdom, svaghed, syndighed,
    og ingen, som i sådan nød,
    os nåde og forsoning bød.

4. Men da tog syndefaldets plager
  vor gode Herre selv på sig,
han gav sig hen og overdrager
  mig alt, hvad jeg kan ønske mig,
    og barneret og barnenavn
    han skænker os til evigt gavn.

5. Vel føler jeg mig alt for ringe
  til alt det gode, du har skænkt,
en skammens rødme må jeg tvinge,
  for rigeligt jeg blev betænkt;
    du kronede mit hjertes håb,
    du vied mig ved livets dåb.

6. Og ikkun held fra dig jeg venter, –
  et håb, som aldrig svige kan, –
fortrøstning jeg til rejsen henter
  igennem livets tågeland,
    her kun dit barn, men arving hist
    til salighed ved Jesus Krist.

7. Slig herlig lod jeg min tør kalde,
  slig herlig arv er mig bestemt,
jeg delte gerne selv med alle;
  thi mig har Herren ikke glemt.
    Hans godhed alle prise vi;
    thi hver kan have del deri.

8. Kun ikke de, som ikke vilde,
  og di, som freden selv forsmå,
som uden Frelseren, den milde,
  helst gennem livet ene gå.
    O kom dog, føler du din brøst,
    og søg hos Jesus håb og trøst.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 121-123.
Translated from the German Ein lieblich Los ist uns gefallen - Das liebliche Los
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi