Christ My Song-Logo
Hymn score of: O du, som lyset bringer - Livet og den fuldkomne tilfredsstillelse i Jesus (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1477

O du, som lyset bringer - Livet og den fuldkomne tilfredsstillelse i Jesus (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Livet og den fuldkomne tilfredsstillelse i Jesus.

1. O du, som lyset bringer
  og spreder nattens sky,
o du, som sorgen tvinger
  og skaber glæden ny,
i sjælen dagligt toner
  en stemme, høj og klar:
Hvor inderligt, Forsoner,
  du dine elsket har! PDF - Midi

2. Og ned i hjertet daler
  en tanke, venlig, blid,
det er mig som den taler:
  Her har du endt din strid! –
Ja, blev mig kun tilbage
  min Jesu kærlighed,
så måtte alt du tage,
  alt, hvad jeg glædes ved.

3. Lad denne perle være
  kun helt mit ejendom,
da skøtter guld og ære
  jeg såre lidet om,
og gerne vil jeg miste
  det på min Herres bud,
når det kan sjælen friste
  og drage bort fra Gud.

4. Jeg kender ikke livet,
  fra dig, min Herre, vendt:
for mig er du kun livet
  og livets element.
Jeg kender ikke døden:
  i dig jeg lever nu;
thi det, som voldte nøden,
  min synd, den fjerned du.

5. Jeg ved af ingen plage;
  thi al min sorg og synd
kan ej fra dig mig drage,
  du salighedens brønd.
Når du mig kun beskytter
  ved kærlighedens magt,
min bettelstav jeg bytter
  ej mod en kongedragt.

6. Er jeg trods jordens smerte
  så salig alt og fri,
hvor frydes da mit hjerte,
  når svaghed er forbi!
Bort livet sagte rinder
  i tro med håb og bøn;
men hist jeg kronen vinder:
  det er Guds nådes løn.

7. O gode Gud, så vær mig
  da nær, hvor jeg skal gå,
o gode Gud, så lær mig
  den sandhed ret forstå:
at om ej du mig giver
  den fred, du nådigt gav,
et vrag, jeg håbløs driver
  omkring på verdens hav.

8. Men da du ved din nåde
  nu bragte mig i havn,
da du mig vilde råde
  til sjælens sande gavn,
så vil jeg aldrig frygte,
  om andre ræddes end,
jeg fandt jo, hvad jeg søgte,
  en Frelser og en Ven!

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 73-75.
Translated from the German O Jesu, meine Sonne - Leben und volle Genüge in Jesus
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi