Christ My Song-Logo
Hymn score of: Den mörka natten viker - Soluppgången av höjden (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1477

Den mörka natten viker - Soluppgången av höjden
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Soluppgången av höjden.

1. Den mörka natten viker.
  Hör morgonvindens brus.
Min aning mig ej sviker.
  Det är av världens ljus.
Uti mitt hjärta klingar
  en ton, så klar och ren.
Stor salighet han bringar,
  Guds väsens återsken. PDF - Midi

2. En himmelsk känsla tränger
  till djupet av min själ.
Den tanken in sig mänger:
  här är ditt sanna väl.
Om allt mig övergiver,
  om världen mig bedrar,
dock Kristi kärlek bliver,
  och däri nog jag har.

3. För denna pärla glömmer
  jag gärna världens mull,
för denna skatten tömmer
  min kalk av galla full.
Blott ingen mig berövar
  min herre och hans ord,
ej något mig bedrövar
  på denna arma jord.

4. För mig har livet värde
  blott genom dig, o Gud.
Jag tackar dig. Du lärde
  mig dina goda bud.
Du i din död har krossat
  också min synd så snöd,
du har mitt liv förlossat,
  jag fruktar ingen död.

5. Du lärde mig att lida,
  mitt kors blev så min fröjd.
Du lärde mig att strida
  för tron, helt glad och nöjd.
När dig, o Gud, jag äger,
  jag intet mer begär,
och sist om evig seger
  helt trygg och hoppfull är.

6. Mång försmak re'n jag röner
  av himlens salighet,
och uti tysta böner
  min Gud jag finna vet.
Dock skall, med livets krona
  beprydd, jag skina där,
därför från fall mig skona,
  min frälsare, så kär.

7. Ack, prägla du o Herre,
  rätt djupt i hjärtat in,
i större som i smärre,
  att evigt jag är din!
Din nåd det är allena,
  att jag är frälst och fri.
Lär mig i trona rena
  din godhet värdig bli!

8. Pris dig, som re'n i tiden
  ett saligt hopp mig skänkt
och ofta under striden
  på mig i kärlek tänkt,
som lärt mig bedja, vaka
  mot varje ont begär
och lovat mig få smaka
  en gång, hur god du är.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 10-12.
Translated from the German O Jesu, meine Sonne - Leben und volle Genüge in Jesus
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi