Christ My Song-Logo
Hymn score of: Die den naam van Christen dragen - Trouw in het kleine (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1478

Die den naam van Christen dragen - Trouw in het kleine
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/
Johannes Thomas Rüegg)

Trouw in het kleine.

1. Die den naam van Christen dragen,
  niet als leuze, maar terecht,
vinden in Zijn' dienst behagen,
  en betrachten, wat Hij zegt.
Alles, alles na te komen,
  wat de Heiland hun gebood,
hebben zij zich voorgenomen,
  alle plichten, klein en groot. PDF - Midi

2. En de Heer zal 't niet vergeten,
  wordt het hier al niet geteld,
als het nauwgezet geweten
  prijs op kleine plichten stelt.
Geen geveinsde, geen onreine,
  hoe gemoedelijk hij scheen,
toonde zich getrouw in 't kleine,
  maar de Christen, hij alleen.

3. Die zich wacht voor grove zonden,
  doch de fijn're niet ontvliedt,
is aan Jezus niet verbonden,
  is Zijn ware leerling niet.
Geen geloof aan Zijn genade
  heeft hem oog en hart verlicht,
maar alleen de vrees voor schade
  drijft en dwingt hem tot zijn' plicht.

4. Waar de deugd uit beter bronnen,
  uit oprecht geloof ontstaat,
wordt de wereld overwonnen,
  en weerstreeft men alle kwaad.
Christus leeft in al zijn leden,
  Hem bemint men onverdeeld
en, tot zelfs in kleinigheden,
  toont men trekken van Zijn beeld.

5. Iedereen heeft zijn talenten.
  ieder is op winst bedacht;
ook het ééne pond geeft renten,
  ieder woekert, ieder wacht
op de wederkomst des Heren,
  die den arbeidsloon vergeldt,
en die 't minste wel beheren,
  over vele steden stelt.

6. O mijn ziel! het zij uw streven,
  't zij uw toeleg dag'lijks meer,
ieder voorschrift na te leven.
  u gegeven door den Heer.
Liefde zij het die u dringe,
  wedermin, die vroeg en laat,
bij het grote, bij 't geringe,
  met Zijn' wil te rade gaat.

7. Zegt gij: ja, in grote zaken
  houde ik 's Heren woord en eed!
Denk eens: zoudt gij 't beter maken
  dan de zwakke Petrus deed?
Die, als hij, zich veel verstouten,
  zijn den val het dichtst nabij:
daarom mijd de kleinste fouten,
  anders weent gij straks, als hij!

Naar Johannes A. D. Molster, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 116-118.
Translated from the German Das ist die rechte Liebestreue - Die Treue im Kleinen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi