Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vill du din Herre vara trogen - Troheten i det lilla (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1478

Vill du din Herre vara trogen - Troheten i det lilla
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Troheten i det lilla.

1. Vill du din Herre vara trogen,
  lik dem, uti hans trohet glänst,
må städs du vara redobogen
  till oavlåtlig kärlekstjänst,
med mängden aldrig blint förakta,
  vad nu måhända syns dig smått,
ej som en ringa svaghet akta,
  om du i litet dig förgått. PDF - Midi

2. Ty vet, min själ, den minsta lydnad
  förmärker Herrens öga snart,
och lätt ej vinns den sköna prydnad:
  ett sinn', som dagen rent och klart.
Först i det lilla blir du övad
  att hata rätt den minsta synd,
och när en gäng du blir beprövad,
  du gör nog flera bittra fynd.

3. Men är det grova synder bara
  du flyr av blygsel eller skam,
som borde du ej alltid vara
  på fel och brister uppmärksam,
ej några särskilt svåra strider
  de krävde då, de många bud,
du haltar ju på båda sidor
  emellan Belial och Gud.

4. Vill du Guds sinne ej förlora,
  men redligt höra honom till,
så fly det lilla som det stora,
  när helst till synd det fresta vill.
Om du din Herres nåd bevarar
  i trofast hjärta år från år,
sin avbild han i dig förklarar,
  du vittnesbörd av Anden får.

5. I allt ditt verk, i all din vila
  däri din största hugnad se
att ofta för hans åsyn ila,
  om kraft utav hans Ande be,
ej feg och rädd för korset skygga,
  om hat och otack blir din lott,
men fast vid Herrens ord dig trygga,
  Gud vill det – ha till lösen blott.

6. Ack bed, min själ, var glad och trogen
  och Herrens bistånd ej försmå,
så skall till sist du finnas mogen
  in i din Herres glädje gå.
Ej blott det stora, ock det lilla
  på Herrens dag skall prövas visst.
Och vad den late kan förspilla,
  det vinner trogen flit till sist.

7. O säg då ej: Om andra svika,
  min trohet aldrig svika skall.
Ej har du Petri nåd, den rika,
  men nog du minns hans djupa fall.
Låt ingenting din blick förvilla,
  men bliv vid det, som Herren lär:
Den som är trogen i det lilla,
  ock trogen i det större är.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 38-40.
Translated from the German Das ist die rechte Liebestreue - Die Treue im Kleinen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi