Christ My Song-Logo
Hymn score of: Din stemme kan jeg høre - Herren er min Hyrde (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1479

Din stemme kan jeg høre - Herren er min Hyrde
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Herren er min Hyrde.

1. Din stemme kan jeg høre
  og drager glad af sted,
du skal mig svage føre,
  jeg følger dine fjed.
O lad til alle tider
  mig dine veje gå;
mod dig jeg aldrig strider,
  dig vil jeg ej modstå. PDF - Midi

2. Din stav og stok skal være
  min trøst på nødens dag,
du på din arm mig bære,
  når jeg er syg og svag.
Vil al min kraft forsvinde,
  og alt mit mod forgå,
dog ved du råd at finde,
  at hjælpen kan mig nå.

3. Tit tænker jeg: jeg taber,
  kun mørkt om mig jeg ser!
Da bringer dag min Skaber,
  så hjertet i mig ler.
Og tit er jeg som bunden,
  ved ud ej, ved ej ind;
men dog blev hurtigt funden
  trøst for de bange sind.

4. Tit er jeg så bedrøvet,
  så ængstelig på jord,
at, skønt i modgang prøvet,
  jeg dog på hjælp ej tror,
dit ord da nådigt taler
  om kærlighed og tro;
mildt hjertet det husvaler,
  i dig jeg finder ro.

5. Vel såre mine synder
  og al min skjulte brøst;
men du mig hjælp forkynder,
  i dig jeg finder trøst.
Når jeg til jorden falder,
  udmattet på min vej,
du mig til live kalder,
  af dig jeg glemmes ej.

6. Min Hyrde og min Herre,
  før du mig ved din hånd!
Thi ak, end er desværre
  så syg og svag min ånd.
O, hjælp mig, mild i sinde,
  når jeg ej mere kan,
så skal jeg vejen finde
  til salighedens land.

7. En stund endnu, en liden!
  min nød er da forbi,
tilendebragt er striden,
  dit hus jeg bygger i.
O du, som trygt mig leder,
  du milde, gode Gud,
i alle evigheder
  jeg prise vil dit bud.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 47-49.
Translated from the German Ich höre deine Stimme - Der Herr ist mein Hirt
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi