Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hans röst jag hör och följer - Herren är min Herde (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1479

Hans röst jag hör och följer - Herren är min Herde
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Herren är min Herde.

1. Hans röst jag hör och följer,
  och säker är min gång.
Men stundom han sig döljer,
  då blir mig stigen trång.
Ej vill jag bort mig villa,
  o du, min herde, god,
från dem, dig följa stilla
  i tro och tålamod. PDF - Midi

2. Din käpp och stav de bära
  mig tröst i liv och död.
Du städse var mig nära
  uti min djupsta nöd.
Mig modet velat svika,
  all kraft jag sett förgå,
din nåd, o Gud, den rika,
  ej svikit mig ändå.

3. I djupsta nöd jag tänkte:
  Hur skall jag komma fram?
Men se, din stjärna blänkte
  i skyn, så undersam.
När stundom vanmaktsanden
  med våld mig fången tog,
du ledde mig vid handen
  och ut ur nöden drog.

4. Mig sorgen ofta höljer
  i denna syndens värld,
min framtid mörk sig döljer,
  min glädje tycks förtärd.
Dock är ditt ord, det klara,
  mitt ljus, min tröst, min ro,
och här är gott att vara,
  blott därpå jag får tro.

5. Med fel och många synder
  mitt samvet mig beslår,
du god och mild förbinder
  och helar mina sår.
När mina leder domna,
  du räcker mig din hand
och låter mig ej somna,
  men för till fridens land.

6. Min själaherde trogen,
  till fridens hem mig drag,
när jag en gång är mogen
  för evighetens dag!
När steg för steg du hjälper,
  jag steg för steg når fram,
och branta stupet stjälper
  ej mer ditt späda lamm.

7. Kanske jag snart är framme
  och snart vid målet står.
Du, Gud, mig då anamme,
  att jag min krona får!
När sedan i ditt rike
  jag minnes livets gång,
din ledning utan like
  skall bli min fröjd, min sång.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 16-18.
Translated from the German Ich höre deine Stimme - Der Herr ist mein Hirt
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi