Christ My Song-Logo
Hymn score of: "End er ej min time kommen!" - Herrens time (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1482

"End er ej min time kommen!" - Herrens time
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Herrens time.

1. "End er ej min time kommen!"
  Hjerte, det skal være svar,
når du sukker under dommen
  og ej redning bliver var.
    Bi en liden stund endnu,
    kun ved tålmod sejrer du. PDF - Midi

2. Når bekymringernes mængde
  viger ej ved dag og nat,
når, af sorg og modgang trængte,
  tungt vi blev på prøve sat,
    hold så fast ved Herrens ord;
    salig bliver den, som tror.

3. Når tilsidst vi næppe håbe, –
  bort svandt lykken, som var drømt, –
når til allersidste dråbe
  glædens bæger du har tømt,
    er der da slet intet råd,
    hjælper Gud i råd og dåd.

4. Bliver dag for dag du mere
  fuld af angest og uro,
da vil Jesus også være
  mere nær, end du tør tro;
    snart han kommer til dig ind,
    trøster dig med kærligt sind.

5. Thi det skal vist ingen sige,
  Herren ubarmhjertig var;
lad kun ikke håbet vige!
  Når du end lidt tålmod har,
    så skal du erfare vist:
    hjælpen kommer dog tilsidst.

6. Spørger du, når timen kommer?
  Da, når det er bedst for dig.
Tro det løfte af din Dommer,
  til hans frelse viser sig;
    lid tålmodigt smertens dåb,
    krones skal engang dit håb.

7. O, da vil forløsningsstunden
  ende saligt al din nød,
når den sidste strid er vunden,
  kampen mod den bittre død;
    da skal du i evighed
    smage Herrens herlighed.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 50-52.
Translated from the German Meine Stund ist noch nicht kommen! - Die Stunde des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi