Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ännu ej min stund är inne - Min stund är ännu icke kommen (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1482

Ännu ej min stund är inne - Min stund är ännu icke kommen
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Min stund är ännu icke kommen.

1. Ännu ej min stund är inne,
  arma, stormupprörda bröst!
Väl du Herrens ord besinne,
  då du ropar efter tröst!
    Bida tåligt, stilla blott,
    nöjd med vad du redan fått! PDF - Midi

2. När dig motgång bittert plågar
  och bekymmer dag och natt,
och du knappast hoppas vågar,
  tyngd av missmod, trött och matt,
    håll dig fast vid Herrens ord!
    Snart dig tröst skall varda spord.

3. Djupt till botten måste tömmas
  många krus och läglar först
med det bittra vin, och dömas
  må din själ till pinsam törst!
    Först när du ej vet av råd,
    möter Gud dig med sin nåd.

4. Dag för dag det känns allt värre.
  Tröstens ängel undan flyr.
I det större som det smärre
  är det Herren dock som styr.
    Han har hjärta för din nöd,
    räcker ut sin hand till stöd.

5. Gud ej vill, du blott skall lida,
  – ingen mänska är han lik.
Kan du endast tåligt bida,
  han på misskund är så rik.
    Hoppas, bed av hjärtans grund!
    Sist den kommer, Herrens stund,

6. O, min själ, ej må du sörja!
  Se, Guds ord är rent och klart.
Giv dig ingen tid att spörja:
  Kommer ej den dagen snart?
    Lid och tro och hoppas visst!
    Kronan vinner du till sist.

7. När en gång den sönderkrossas,
  världen av den starkes hand,
härligt, härligt du förlossas
  och får se din längtans land,
    se i evig salighet,
    Herrens, Herrens härlighet.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 71-73.
Translated from the German Meine Stund ist noch nicht kommen! - Die Stunde des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi