Christ My Song-Logo
Hymn score of: "'s Heren uur nog niet gekomen!" - De ure des Heren (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1482

"'s Heren uur nog niet gekomen!" - De ure des Heren
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De ure des Heren.

Zijne ure was nog niet gekomen. (Johannes 7,30)

1. "'s Heren uur nog niet gekomen!"
  Dát 's een antwoord voor mijn hart,
als de zielzucht wordt vernomen:
  Wanneer eindigt toch mijn smart? –
    Wacht slechts tot Zijn uur zal slaan:
    Wèl gewacht, is wèl gedaan! PDF - Midi

2. Schoon de wisseling der tijden
  niets dan grievend onheil bracht,
schoon u tegenspoed en lijden
  achtervolgden dag en nacht,
    houd u aan dit machtig woord,
    en lijd dan gemoedigd voort!

3. Eerst moet alle vreugd verkwijnen,
  wijken ieder aards genot,
eerst moet alle hulp verdwijnen,
  zodat in ons bitter lot
    nergens uitkomst schijnt noch raad,
    dan helpt Hij met raad en daad.

4. Hoe de stormen mogen loeien,
  en hoe duister 't om ons zij,
hoe ook onze tranen vloeien,
  toch, de Trooster is nabij:
    vol ontferming ziet de Heer,
    als wij treuren, op ons neer.

5. Want Hij is zo vol genade,
  Zijn barmhartigheid zo groot:
eenmaal zeker, vroeg of spade,
  schenkt Hij redding uit den nood;
    als men slechts op Hem vertrouwt,
    Hem verwacht en op Hem bouwt.

6. Vraagt gij: wanneer komt Zijn ure?
  Dán, wanneer 't u heilzaam is.
Hoe lang ook uw lijden dure
  de verlossing komt gewis:
    voeg u lijdzaam dus en stil
    naar Zijn wijzen, heil'gen wil!

7. Eens zal toch Zijn ure komen,
  't uur van redding uit den nood;
blijdschap mag het hart doorstromen,
  ook bij 't nad'ren van den dood:
    's Heren uur, in hoop verbeid,
    schittert eens van heerlijkheid!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 195-196.
Translated from the German Meine Stund ist noch nicht kommen! - Die Stunde des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi