Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvad du i Herren gør, vil held dig bringe - Arbejdet i Herren (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1483

Hvad du i Herren gør, vil held dig bringe - Arbejdet i Herren
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Arbejdet i Herren.

1. Hvad du i Herren gør, vil held dig bringe,
  forgæves har du ej hans hjælp påkaldt,
ved ham hver modstand evner du at tvinge;
thi han er i det store som det ringe
  en Herre, han er Skaberen af alt.
    Læg hånd på værket, hæv dit sind til Gud,
    det gode værk bør sådan føres ud. PDF - Midi

2. For Herren ingen sag så ringe tykkes,
  at ej din bøn om hjælp hans øre når;
han i dens grundvold lader den betrygges,
han giver kræfter, at dens udgang lykkes,
  indtil den fuldført for dit øje står.
    Når du ved alting beder ham om råd,
    velsignelserne spire af din dåd.

3. Han vil dit hjertes fryd vedligeholde,
  selv når din vej du fuld af torne seer;
er næsten kold, vi blive ikke kolde,
ej mismods dybe spor tør panden folde,
  han giver tålmod, flid og meget mere!
    Det mindste, som du mod den mindste gør,
    du som mod Herren gjort betragte tør.

4. Og er han hos dig, aldrig vil han sprede
  din kraft, nej først ved ham den samles ret;
men over værket vil han solglans brede,
og han vil dig en sådan lod berede,
  at sorgen bliver lyst og byrden let.
    Og virked i hans tjeneste din hånd,
    belønning vinker hisset da din ånd.

5. Hvor saligt dog for øjet ham at have,
  at turde smage Herrens dybe fred,
og med hans Ord at kunne hjertet ave
og føle tillid til hans nådegave,
  bestandig glad ved herrens kærlighed,
    en glæde, som er over al forstand,
    som verdensbarnet ej begribe kan.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 110-111.
Translated from the German Was in dem Herrn du tust, das wird gelingen - Die Arbeit in dem Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi