Christ My Song-Logo
Hymn score of: Aan God en aan Zijn gunst is 't al gelegen - De arbeid in den Here (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1483

Aan God en aan Zijn gunst is 't al gelegen - De arbeid in den Here (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/
Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

De arbeid in den Here.

1. Aan God en aan Zijn gunst is 't al gelegen:
  Hij eert, die Hem Zijn ere niet onthoudt.
Hij wil, dat men Hem kenne in al Zijn wegen,
Hij is de Bron van alle heil en zegen,
  en Zijns is al het zilver en het goud.
    De hand aan 't werk, en 't hart ten allen tijd
    nabij den Heer! dan zegent Hij uw vlijt. PDF - Midi

2. Niets is te klein, te nietig in Zijne ogen,
  dat Hij Zijn kind er niet in bij zou staan,
Hij schenkt u licht en wijsheid uit den hogen
en ondersteuning van uw zwak vermogen,
  tot gij uw taak met Hem hebt afgedaan.
    Wie biddend zijne zwakheid Hem belijdt
    die wordt verhoord, en al zijn werk gedijt.

3. Ook als er zware lasten zijn te dragen,
  weet Hij, die ze op uw schouders heeft gelegd,
de rimpels van het voorhoofd weg te vagen,
en u, als gij bezwijken zoudt, te schragen,
  en op Zijn' tijd maakt Hij uw paden recht,
    zelfs 't kleinste, wat ge in 't kleine hebt gedaan,
    ziet Hij, alsof 't voor Hem verricht ware, aan.

4. Is Hij nabij, dan is er niets te vrezen,
  en gij gevoelt, hoe zwak ge ook zijt, u sterk.
Met psalmgezang wordt Hij door u geprezen,
en als de zon, in heerlijkheid verrezen,
  bestraalt Zijn aanschijn uwer handen werk.
    En wordt het door de wereld u benijd,
    wat schaadt het u, als gij Zijn dienaar zijt?

5. Hoe zalig is 't bij alle bezigheden,
  dien God nabij te zijn, zo groot als goed!
Zich voor Zijn' troon te stellen met gebeden,
en, op Zijn Woord vertrouwend, voort te treden,
  als ons bezwaar op onzen weg ontmoet.
    Hoe zalig is, die aan Zijn' dienst zich wijdt,
    en zal hij zijn, na d' afloop van den strijd!

Met wijziging naar Johannes A. D. Molster.
Johannes Riemens, Luit en Harp, 112-114.
Translated from the German Was in dem Herrn du tust, das wird gelingen - Die Arbeit in dem Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi