Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gör du i Gud ditt verk, och du skall vinna - Arbetet i Herren (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1483

Gör du i Gud ditt verk, och du skall vinna - Arbetet i Herren
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Arbetet i Herren.

1. Gör du i Gud ditt verk, och du skall vinna
  ej ära väl, men stilla hjärtefrid!
I rättan tid skall håg och kraft du finna.
Väl själv i stort som smått du skall försvinna,
  men Herren desto större bli därvid.
    Sätt hand till plog! Vänd sedan icke om!
    I Gud din gärning gör, förnöjd och from! PDF - Midi

2. Och inför honom intet är för ringa,
  att han ej hjälpsam vid din sida står,
dig krafter ger, då själv du äger inga,
och vill allt gott till slut tillvägabringa,
  att du stor lust och glädje därav får.
    Och får du sådan hjälp av Herranom,
    så gör din gärning, alltid nöjd och from!

3. Ditt hjärtas glädje han visst kan bevara,
  fast mycket nu syns mödosamt och tungt.
I kyla ej ditt sinn' skall kyligt vara,
och mulen panna lätt han kan förklara,
  ett prövat sinne göra glatt och ungt.
    Mot mig du gjort, – så är hans sista dom,
    vad du min broder gjort, förnöjd och from.

4. Är Herren hos dig, aldrig han försvagar
  de krafter, han förlänt, dem stärker blott,
på allt ditt verk i alla dina dagar
sitt solsken breder ut, att dig behagar,
  vad fordom syntes dig så kallt och grått.
    Och lönen, som av höjden till dig kom,
    du gömde i din själ, förnöjd och from.

5. Hur sällt att städs ha Gud inför sitt öga,
  med honom tala, som är evigt god,
i ordets helga bad sitt sinne löga,
sitt hjärta lyfta mot hans tron den höga
  och för beständigt hava tröst och mod!
    Må världen undra, varfrån modet kom!
    Du bär din hemlighet, förnöjd och from.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 76-77.
Translated from the German Was in dem Herrn du tust, das wird gelingen - Die Arbeit in dem Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi