Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ét hjerte kun i brystet bar - Fællesskabet i Herren (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1486

Ét hjerte kun i brystet bar - Fællesskabet i Herren
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Fællesskabet i Herren.

1. Ét hjerte kun i brystet bar,
som lemmer af ét legem var
  de første kristnes skare;
og som det var, sådan det er,
når Kristus kun regerer her;
  o lad hans kirke vare!
      Tilsted,
      udbred
    selv herneden,
   kærligheden
  som forøger
  håb og mod, når dig jeg søger. PDF - Midi

2. For dig vor armod er bekendt,
dit Livets Ord, dit sakrament
  skal rigdom til os bære;
det nære, pleje, styrke mig,
at du hos mig og jeg i dig,
  at vi tør sammen være;
      med dig
      ved dig
    lever tanken
    og som ranken
  sammenslynges,
  hjælpe vi, hvor andre tynges.

3. Da du os alle har så kær
og giver rigeligt til hver,
  har tålmod med os svage:
så giv ét hjerte os i bryst,
lad del i andres sorg og lyst
  os alle kærligt tage.
      Denne
      venne-
    hulde gave
    tør vi have,
  den forene
  alle dem, som Herren tjene.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 90-91.
Translated from the German Ein Herz und eine Seele war - Die Gemeinschaft in dem Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi