Christ My Song-Logo
Hymn score of: Det skrivet står, i forna dar - Samlingssång (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1486

Det skrivet står, i forna dar - Samlingssång
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Samlingssång.

1. Det skrivet står, i forna dar
ett hjärta och en anda var
  de tolv apostlars kyrka.
Nu tiderna förändrats visst.
På tro och kärlek råder brist.
  Försvagad är vår styrka.
      Käre
      Herre,
    du allena
    kan oss ena.
  Dig vi söka.
  Låt vårt kval ej mer sig öka! PDF - Midi

2. O du, som känner bäst vår brist,
ditt ord, din ande, Jesus Krist,
    din nattvard oss kan samla.
Än skola frid och enighet
bli starka i din kristenhet,
    bland unga och bland gamla.
      Ännu
      vill du
    oss beskära
    bättre lära
  dig att vörda,
  bärande varandras börda.

3. Du älskar oss. Ack, bliv oss när,
och rena själv vår själs begär,
  och fyll med hopp vårt sinne,
att vi vårt högsta sanna väl:
att bli ett hjärta och en själ
  på nytt bekräftat finne,
      trogna,
      mogna
    för ditt rike,
    aldrig svike
  fegt i striden,
  tills en gång vi finne friden!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 3-4.
Translated from the German Ein Herz und eine Seele war - Die Gemeinschaft in dem Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi